• Campeones de la NBA, Videos, Donde estuvo LeBron James y Mas

  From NBA.com Ene-be-a@TIME to nba-news@bbs.hulds.com on Thu Jun 16 13:53:39 2011
  <=21DOCTYPE html PUBLIC =22-//W3C//DTD XHTML 1=2E0 Transitional//EN=22 =22http://www=2Ew3=2Eorg/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional=2Edtd=22>
  <html xmlns=3D=22http://www=2Ew3=2Eorg/1999/xhtml=22 xml:lang=3D=22en=22 la= ng=3D=22en=22>
  <head>
  <title>=E9ne&bull;b=E9&bull;a :: este es tu juego</title>
  </head>
  <body bgcolor=3D=22=23FFFFFF=22>
  <span style=3D=22font-family:verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none=
  ; font-size:9px; color:=23808080;background:=23ffffff;=22><br />
  </span>
  <table bgcolor=3D=22=23f0f0f0=22 align=3D=22center=22 width=3D=22742px=22 c= ellspacing=3D=220=22 cellpadding=3D=220=22 border=3D=220=22>
  <tr>
  <td style=3D=22background:=23fff;=22 width=3D=2261=22 valign=3D=22top= =22></td>
  <td width=3D=22663=22 align=3D=22center=22 valign=3D=22top=22><div styl= e=3D=22font-family:helvetica,arial; text-decoration:none; font-size:10px; c= olor:=23808080; padding:0px; background:=23ffffff;=22>=20
  <b style=3D=22font-size:11px;=22>=E9ne&bull;b=E9&bull;a :: este es t=
  u juego :: <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom= /servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVRVGf6be6990G11VgIHqgLOkxII= kQomtKkQJhuVXLX=22 style=3D=22font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-= size:10px; color:=23cf0021; =22>view English version</a></b><br />Having tr= ouble viewing this email? <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://respon= ses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVSVGf6be6990= G11VgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVXLX=22 style=3D=22font-family:helvetica,arial,sa= ns-serif; text-decoration:none; font-size:10px; color:=238cb5d3; text-decor= ation:none=22>Click here</a></div></td>
  <td style=3D=22background:=23ffffff;=22 width=3D=2218=22 valign=3D=22to= p=22></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style=3D=22background:=23fff=22 width=3D=22742=22 align=3D=22center= =22 colspan=3D=223=22 valign=3D=22top=22><table width=3D=22665=22 cellpaddi= ng=3D=220=22 cellspacing=3D=220=22 border=3D=220=22>
  <tr>
  <td width=3D=22190=22 valign=3D=22top=22>
  <img usemap=3D=22=23nav=22 alt=3D=22=22 style=3D=22border:none; padding=
  :0; display:block;padding-left:44px;=22 width=3D=22663=22 height=3D=2225=22=
  src=3D=22http://i=2Ecdn=2Eturner=2Ecom/nba/nba/=2Eelement/img/1=2E0/email/= 2011/enebea/nav=2Ejpg=22 />
  <map name=3D=22nav=22>
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=220,0,94,25=22 h= ref=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQ= omtKkQJhuVaVTVXLX=22 alt=3D=22inicio=22 title=3D=22inicio=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=2295,0,195,25=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVUVXLX=22 alt=3D=22noticias=22 title=3D=22noticias=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=22196,0,309,25=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVWVXLX=22 alt=3D=22jugadores=22 title=3D=22jugadores=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=22310,0,426,25=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVYVXLX=22 alt=3D=22blogsquad=22 title=3D=22blogsquad=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=22427,0,510,25=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVAVXLX=22 alt=3D=22fotos=22 title=3D=22fotos=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=22511,0,663,25=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVBVXLX=22 alt=3D=22programacion=22 title=3D=22programacion=
  =22 />
  </map>
  </td>
  </tr>
  </table></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign=3D=22top=22 height=3D=2277=22 width=3D=22742px=22 style=3D= =22padding:0px;=22 colspan=3D=223=22><table cellspacing=3D=220=22 cellpaddi= ng=3D=220=22>
  <tr>
  <td><a href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUY= AWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVCV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22 target=3D=22_blan= k=22><img alt=3D=22=22 style=3D=22border:none; padding:0; display:block;=22=
  width=3D=22742=22 height=3D=2277=22 src=3D=22http://i=2Ecdn=2Eturner=2Ecom= /nba/nba/=2Eelement/img/1=2E0/email/2011/enebea/header=2Ejpg=22 />
  </a></td>
  </tr>
  </table></td>
  </tr>
  <tr valign=3D=22middle=22 align=3D=22left=22 >
  <td width=3D=2261=22 valign=3D=22top=22 style=3D=22background-color:=23= FFFFFF;=22><img style=3D=22border:0px; display:block;=22 alt=3D=22=22 width= =3D=2261=22 height=3D=22600=22 src=3D=22http://www=2Enba=2Ecom/=2Eelement/i= mg/1=2E0/email/fantasy/2008/1103/left=2Ejpg=22 /></td>
  <td width=3D=22661=22 valign=3D=22top=22><=21-- content table, starting=
  with menu -->
  =20
  <table width=3D=22661=22 cellpadding=3D=220=22 cellspacing=3D=223=22 = border=3D=220=22>
  =20
  =20
  =20
  =20
  <=21-- end menu -->
  =20
  <tr><=21-- content pods start -->
  <td valign=3D=22top=22 width=3D=22338px=22 style=3D
  =22font-family:arial,sans-serif; font-size:5px; font-weight:bol=
  d; color:=23003071; line-height: 200%; background:=23FFFFFF;border: 1px sol=
  id =23e2e2e2; padding:0px;=22><br />
  =20
  <=21-- POD 1 top left-->
  =20
  <div align=3D=22center=22> <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22h= ttps://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuV= aVDV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22><img alt=3D=22=22 height=3D=22156=22 width=3D= =22314px=22 style=3D=22border:1px solid =23e2e2e2;=22 src=3D=22http://i2= =2Ecdn=2Eturner=2Ecom/nba/nba/=2Eelement/img/1=2E0/email/2011/enebea/0616/t= 1=2Ejpg=22 border=3D=220=22 /></a> <br />
  </div>
  <div style=3D=22font-family:arial,sans-serif;font-size:18px; fo= nt-weight:bold; color:=2337b3ca;padding-left:10px;padding-right:10px;paddin= g-top:10px;padding-bottom:0px;=22> <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https= ://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVDV= 9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22 style=3D=22text-decoration:none; text-transform:c= apitalize; color:=23333;line-height:100%;=22>Campeones de la NBA
  </a> </div>
  =20
  <div style=3D=22font-size:11px; font-weight:normal; color:=2333=
  3; line-height:18px; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-bottom= :10px;=22>
  <hr size=3D=221=22 style=3D=22color:=23e5e5e5;=22 />
  Los Dallas Mavericks se convirtieron por primera vez en la historia de la N=
  BA en campeones luego de vencer a Miami Heat en el sexto juego por 105-95 p= ara definir la seria final a su favor 4-2=2E Dirk Nowitzki fue elegido el M=
  VP de las finales=2E=20

  <a target=3D=22_blank=22 style=3D=22color:=232b76d9; font-size:11px; font-= weight:bold;=22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYA= WQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVDV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22>M=E1s</a> <br />
  <a target=3D=22_blank=22 style=3D=22color:=232b76d9; font-size:1= 1px; text-decoration:none;font-weight:bold;line-height:170%; =22 href=3D=22= https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhu= VaVSRV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22>&raquo; Dirk es MVP
  </a> <br />
  <a target=3D=22_blank=22 style=3D=22color:=232b76d9; font-siz= e:11px; text-decoration:none;font-weight:bold;line-height:170%; =22 href=3D= =22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQ= JhuVaVSSV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22>&raquo; =BFDonde estuvo LeBron James?
  </a>=20
  <br />
  <div align=3D=22right=22><a target=3D=22_blank=22 style=3D=22co= lor:=23cf0021; font-size:11px;font-weight:bold;line-height:170%; =22 href= =3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomt= KkQJhuVaVUV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22>M=E1s Noticias</div>  </a>=20


  </div><br />
  <div style=3D=22font-family:arial,sans-serif; font-size:18px; f= ont-weight:bold; color:=23333; padding-right:10px; padding-left:10px;=22>
  <div style=3D=22font-family:arial,sans-serif; font-weight:bo= ld; color:=23333;=22> <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses= =2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVSTV9w28wfb9VST= WBTSATSVXLX=22 style=3D=22text-decoration:none; color:=23333;=22>Videos de =
  la =E9ne&bull;b=E9&bull;a<br />

  <div style=3D=22font-size:11px; font-weight:normal; color:= =235f5e5e;padding-bottom:10px; line-height:14px;=22>
  <hr size=3D=221=22 style=3D=22color:=23e5e5e5;=22 />
  <a style=3D=22text-decoration:none;color:=235f5e5e=22 tar= get=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQ= UYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVSTV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22><img alt=3D=22= =22 border=3D=220=22 style=3D=22border:1px solid =23e2e2e2;=22 width=3D=221= 20px=22 height=3D=22120px=22 align=3D=22left=22 src=3D=22http://www=2Enba= =2Ecom/=2Eelement/img/1=2E0/email/2011/enebea/0516/felipelopez_archivo=2Ejp= g=22 hspace=3D=225=22 /><b style=3D=22color:=23000;=22><strong>=BFQu=E9 le = preguntar=EDas a un jugador de la NBA?


  </strong></b><br />
  No se lo pierda las entrevistas exclusivas de Felipe L=F3pez, ex-jugador de=
  las NBA, con preguntas directas de los aficionados de la =E9ne&bull;b=E9&b= ull;a=2E  </a><br /> <a target=3D=22_blank=22 style=3D=22color:=232b76d9; font-weight= :normal;=22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTV= gIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVSTV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22>M=E1s</a>
  <br /><br /> </div>
  </div>
  </div>
  </td>
  =20
  <=21-- right side top -->
  <td width=3D=22319px=22 valign=3D=22top=22 style=3D=22padding:0px= ;=22><table width=3D=22319=22 border=3D=220=22 cellspacing=3D=220px=22 cell= padding=3D=220px=22>
  <tr>
  <td width=3D=22319px=22 valign=3D=22top=22 height=3D=22190p= x=22 style=3D=22height:146px;padding:10px;padding-bottom:12px; font-family:= arial,sans-serif; font-size:16px; font-weight:bold; color:=23333; backgroun= d:=23FFFFFF;border: 1px solid =23e2e2e2;=22><div style=3D=22font-family:ari= al,sans-serif; font-size:18px; font-weight:bold; color:=23333;=22> <a targe= t=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUY= AWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVCV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22 style=3D=22text-d= ecoration:none;color:=23333=22>En Sus Palabras=2E=2E=2E</a>
  <div style=3D =22font-size:11px; font-weight:normal; co= lor:=235f5e5e; line-height:120%;=22>
  <hr size=3D=221=22 style=3D=22color:=23e5e5e5;=22 />
  <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses= =2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVSUV9w28wfb9VST= WBTSATSVXLX=22><img width=3D=2272=22 height=3D=2272=22 alt=3D=22=22 style= =3D=22border:1px solid =23e2e2e2;=22 align=3D=22left=22 src=3D=22http://ww= w=2Enba=2Ecom/=2Eelement/img/1=2E0/email/2011/enebea/0516/horford_140_10111= 5=2Ejpg=22 hspace=3D=225=22 /></a> <a target=3D=22_blank=22 style=3D=22colo= r:=232b76d9; font-size:11px; text-decoration:none;font-weight:bold;line-hei= ght:160%; =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQ= TVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVSUV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22>&raquo;=20
  Al Horford=20
  <br />
  </a>En su =FAltimo blog la estrella puertorrique=F1a =
  de los Hawks, Al Horford, nos habla sobre la dura seria con Chicago=2E

  <br />

  <br />
  <br />
  <br />
  <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses= =2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVSWV9w28wfb9VST= WBTSATSVXLX=22><img alt=3D=22=22 style=3D=22border:1px solid =23e2e2e2;disp= lay:block;=22 align=3D=22left=22 width=3D=2272=22 height=3D=2264=22 src=3D= =22http://i=2Ecdn=2Eturner=2Ecom/nba/nba/media/act_jose_barea=2Ejpg=22 hspa= ce=3D=225=22 /></a> <a target=3D=22_blank=22 style=3D=22color:=232b76d9; fo= nt-size:11px; text-decoration:none;font-weight:bold;line-height:150%; =22 h= ref=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQ= omtKkQJhuVaVSWV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22>&raquo; JJ Barea


  </a><br />
  El baloncesto puertorrique=F1o y latinoamericano tuvo en el base Jos=E9 Jua=
  n Barea a la apuesta ganadora del entrenador de los Mavericks de Dallas, Ri=
  ck Carlisle, que decidi=F3 darle la titularidad a partir del cuarto partido=
  de las Finales de la NBA=2E


  <br />
  <br />
  <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses= =2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVCV9w28wfb9VSTW= BTSATSVXLX=22><img alt=3D=22=22 width=3D=2271px=22 height=3D =2225px=22 src= =3D=22http://i=2Ecdn=2Eturner=2Ecom/nba/nba/=2Eelement/img/1=2E0/email/2011= /enebea/mas1=2Ejpg=22 align=3D=22right=22 border=3D=220=22 style=3D=22bord= er:0px; display:block;=22 /></a> </div>
  </div></td>
  </tr>
  <tr>
  <td height=3D=223px=22></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=3D=22319px=22 valign=3D=22middle=22 style=3D=22pa= dding:10px; padding-bottom:9px; font-family:arial,sans-serif; font-size:18p=
  x; font-weight:bold; color:=23333; background:=23FFFFFF;border: 1px solid = =23e2e2e2;=22>
  <img usemap=3D=22=23social=22 alt=3D=22=22 src=3D=22http://www=2Enba=2Ecom/= =2Eelement/img/1=2E0/email/2011/enebea/social=2Ejpg=22 border=3D=220=22 st= yle=3D=22border:0px; display:block;=22 />
  <map name=3D=22social=22>
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=2225,25,75,85=22=
  href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxII= kQomtKkQJhuVaVSYVXLX=22 alt=3D=22facebook=22 title=3D=22facebook=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=2275,25,125,85=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVSAVXLX=22 alt=3D=22twitter=22 title=3D=22twitter=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=22125,25,175,85=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVSBVXLX=22 alt=3D=22myspace=22 title=3D=22myspace=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=22175,25,225,85=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVSCVXLX=22 alt=3D=22que pasa=22 title=3D=22que pasa=22 />
  <area target=3D=22_blank=22 shape=3D=22rect=22 coords=3D=22225,25,285,85=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVSDVXLX=22 alt=3D=22mi pagina=22 title=3D=22mi pagina=22 />
  =20
  </map>
  <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/= cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVTRV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22><img a= lt=3D=22=22 width=3D=22299=22 height=3D=22151=22 src=3D=22http://www=2Enba= =2Ecom/=2Eelement/img/1=2E0/email/2011/enebea/0616/gamevid=2Ejpg=22 border= =3D=220=22 style=3D=22border:0px; display:block;padding-top:3px;=22 /></a><=

  </tr>
  </table></td>
  </tr>
  =20
  </table></td>
  <td width=3D=2218=22 valign=3D=22top=22 style=3D=22background-color:=23= FFFFFF;=22><img style=3D=22border:0px; display:block;=22 alt=3D=22=22 width= =3D=2218=22 height=3D=22600=22 src=3D=22http://www=2Enba=2Ecom/=2Eelement/i= mg/1=2E0/email/fantasy/2008/1103/right=2Ejpg=22 /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style=3D=22background:=23ffffff;=22 width=3D=2261=22>&nbsp;</td>
  <td align=3D=22left=22 style=3D=22background-color:=23FFFFFF;=22><br /> <div style=3D
  =22font-family:verdana,arial,sans-serif; text-decoration:non=
  e; font-size:9px; color:=23808080;background:=23ffffff;=22>
  =20
  =20
  =20
  <br />
  Was this email newsletter forwarded to you? <a target=3D=22_blank=
  =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVTSV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22 style=3D
  =22font-family:verdana,arial,sans-serif; text-decoration:= none; font-weight:bold; font-size:9px; color:=23333; text-decoration:none=
  Sign up</a> to get your own free copy of the Noticias =E9ne=95b=E9=95a=
  , the Official Spanish Language Newsletter of the NBA so you'll always know=
  the latest NBA news and more in Spanish=2E<br /><br />
  This message was sent to nba-news=40bbs=2Ehulds=2Ecom because you s= ubscribed to the Noticias ene-be-a=2E To unsubscribe, <a target=3D=22_blank= =22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOk= xIIkQomtKkQJhuVaVTTV230vG0b9VHUKSAWqSSRUBCRBSTqSURBTSBDRCAUUqSVwy2w322wdGvV= SURCADBRUCqgOkqCALJBBSBHYLWYDWKSYMBAYJTSYRRRHJRVXLX=22
  style=3D=22font-weight:bold; font-family:verdana,arial,sa= ns-serif; text-decoration:none; font-size:9px; color:=23333; text-decoratio= n:none=22> click here</a>=2E<br />
  <br />
  Update your email address,
  favorite team or other preferences at the <a target=3D=22_blank=22 = href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/servlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIk= QomtKkQJhuVaVTSV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22 style=3D
  =22font-family:verdana,arial,sans-serif; text-decoration:= none; font-weight:bold; font-size:9px; color:=23333; text-decoration:none=
  All-Access Member Center</a>=2E<br /><br />
  =20
  <a target=3D=22_blank=22 href=3D=22https://responses=2Enba=2Ecom/se= rvlet/cc6?gIHQUYAWQTVgIHqgLOkxIIkQomtKkQJhuVaVTUV9w28wfb9VSTWBTSATSVXLX=22
  style=3D=22font-weight:bold; font-family:verdana,arial,sa= ns-serif; text-decoration:none; font-size:9px; color:=23333; text-decoratio= n:none=22> NBA=2Ecom Network Privacy Policy</a><br />
  NBA All-Access Member Relations<br />
  645 Fifth Avenue<br />
  New York, NY 10022<br />
  <br />
  The NBA identifications are the intellectual property of the NBA an=
  d its teams=2E<br />
  &copy; 2011 NBA Properties, Inc=2E </div></td>
  <td style=3D=22background:=23fff;=22 width=3D=2218=22>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table><br><br><img border=3D=220=22 width=3D=223=22 height=3D=223=22 src= =3D=22http://sns2=2Ersys3=2Enet/servlet/eof?gIHDWYZXDVEgIH-gLPlFIIlDoNsKlDJ= htEaEvE=2E2ev09vfb=2E2eEUVXAVUZVUE01yu=2E26yb=2E2eEHWKUZX-UUTWABTAUV-UWTAVU= ACTBZWW-UE_L_=22>

  </body>
  </html>  --- SBBSecho 2.11-Win32
  * Origin: Internetking BBS / bbs.hulds.com / Check it out!!! (10:10/97)
  ■ Synchronet ■ Time Warp of the Future BBS - Home of League 10 IBBS Games